قطب علمی بهینه سازی سامانه های پیشرفته تولیدی و خدماتی- محورها
محورها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

"قطب علمی بهینه سازی سامانه‌‏های پیشرفته تولیدی و خدماتی"

AWT IMAGEمحورها AWT IMAGE

AWT IMAGE موضوعات مورد بررسی هر یک از محورهای مذکور به شرح ذیل می باشد:

الف- موضوعات مورد بررسی در محور کیفیت، پایایی و بهره وری:

 • کنترل کیفیت آماری

 • محاسبه و تحلیل پایایی

 • مدیریت کیفیت

 • بهبود فرایندهای سازمانی

 • تحلیل و بهبود بهره وری

 • عارضه یابی و ارائه راهکارهای بهبود

 • تدوین اسناد و نقشه راه بهبود و توسعه

ب- موضوعات مورد بررسی در محور فناوری های اطلاعاتی و نوین:

 • سیستم های اطلاعاتی و هوشمند

 • مدیریت و برنامه ریزی فناوری اطلاعات

 • فناوری اطلاعات و سیستم های تولید

 • سیستم های کنترل از راه دور و تحت وب

 • امنیت فناوری اطلاعات

 • کسب و کار و تجارت الکترونیک

 • اقتصاد دیجیتال

ج- موضوعات مورد بررسی در محور روشهای ابتکاری و هوشمند در مهندسی صنایع:

 • الهام از ساخت مدلهای ریاضی و نظریه های علمی

 • الهام از رفتارهای انسانی در ساخت مدل

 • الهام از طبیعت در ساخت مدل

 • و نهایتاً ساخت مدلهای ابتکاری و فراابتکاری

 • شرکت در کنفرانس ها، کارگاههای آموزشی و دوره تخصصی و فرصت های مطالعاتی، مشارکت در اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک و پی ریزی تحقیقات پیشرفته، بازنگری در برنامه ریزی درسی و آموزشی برای پیشنهاد به مراجع ذیربط، انتشار نشریات تخصصی، فراهم آوردن زمینه مشارکت مراکز علمی بین المللی در مسیر تولید علم، تولید، مقاله های علمی در مرزهای دانش و انتشار آنها

د- موضوعات مورد بررسی در محور توسعه مدیریت:

 • توسعه مدیریت و توسعه منابع انسانی

 • مدیریت بومی و ثبت تجارب مدیریتی

 • توسعه مدیریت ارزش بنیان اسلامی

 • تئوری پردازی در مدیریت

 • کاربردهای نظریه های مدیریتی برای پاسخگویی به نیازهای بومی

 • حل مسایل مدیریتی کشور

 • طراحی الگوی مدیریت کلان کشور

 • مدیریت تطبیقی و ایرانی

 • استانداردهای حرفه ای مدیریت

 • نظام حرفه ای و صنعتی مدیران

ر- موضوعات مورد بررسی در محور سیستم های حمل و نقل پیشرفته:

 • بحث های انرژی و حمل و نقل

 • تکوین تکنولوژی های نو در حمل و نقل

 • بحث های کاربرد سیستم های سبز حمل و نقل در درون و برون کارخانه

 • توسعه تئوریهای بهینه سازی در قالب شبکه های حمل و نقل برون و درون کارخانه ای

ز- موضوعات مورد بررسی در محور طراحی سیستم های پیشرفته تولیدی:

 •  موضوعات مکانیزاسیون تولید و تعیین بهینه درجه مکانیزاسیون

 •  کاربرد مهندسی ارزش در تحلیل روندهای تولیدی و خدماتی

 •  کار آفرینی و توسعه برنامه‏‏ های ( BP (Business Plan

 • زنجیره های تامین و جریان ارزش

 • طراحی و مطالعه بهینه سیستم های در صنایع پیشرفته تولید 

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی بهینه سازی سامانه های پیشرفته تولیدی و خدماتی:
http://icrare2017.iust.ac.ir/find-91.13262.29795.fa.html
برگشت به اصل مطلب